Keep3r ( KP3R ) Là Gì? Thông Tin Về Dự Án KP3R Từ A Đến Z

Keep3r ( kp3r ) là mạng lưới kết nối công việc phi tập trung giúp dự án tìm “Keepers” để thực hiện và duy trì công việc của dự án. Đơn giản vậy thôi!
Trong mạng lưới của Keep3r sẽ có 2 thành phần tham gia đó là Jobs và Keepers.
Keepers: Đơn giản là bất cứ ai có thể hoàn thành công việc. Đó có thể là cá nhân, tổ chức, nhóm thậm chí là bots. Keepers phải đăng ký với Keep3r Network mới có thể bắt đầu nhận Jobs.
Jobs: Công việc mà dự án muốn hoàn thành. Jobs phải được niêm yết trên Keep3r Network bằng 2 cách:

Cách 1: Đăng ký Jobs thông qua quản trị (governance) và Keep3r network sẽ bỏ phiếu chấp nhận hoặc không. Nếu có, công việc sẽ được thêm vào mạng lưới của Keep3r.

Cách 2: Đăng ký Jobs thông qua việc cung cấp thanh khoản (add liquidity) cho các cặp KP3R đã được phê duyệt. Điều này sẽ tạo ra 1 bản bỏ phiếu chờ (pending Governance). Khi được phê duyệt thì jobs sẽ được thêm vào Keep3r.

Keep3r Tokenomics

Trong mạng lưới của Keep3r sẽ có token quản trị là KP3R và có 3 mục đích sử dụng chính là Bonded, Rewards và Governance:
Bonded: KP3R có 1 bản thể trái phiếu là Bonded KP3R với tỷ lệ 1:1. Keepers kiếm được nhiều Bonded KP3R sẽ có khả năng nhận được những Jobs phức tạp với tiền thưởng cao hơn.
Governance: Những người nắm giữ KP3R có thể tham gia biểu quyết các hoạt động liên quan đến Keep3r Network bằng cách đổi sang Bonded KP3R.
Những người nắm giữ KP3R có quyền như:

Chấp thuận Jobs có thể được niêm yết hay không.

Quản lý, xử lý các tranh chấp nếu có.

Loại bỏ các Keepers có mục đích xấu.

Quyết định quỹ dự trữ (treasury funds) sẽ được sử dụng như thế nào.

Rewards:
Keepers sẽ nhận được phần thưởng bằng KP3R token tương ứng với số phí giao dịch họ dùng để hoàn thành công việc. Các công việc chi trả bằng ETH hoặc token của dự án sẽ bị thu 0.3% phí, số tiền thu được sẽ được chuyển vào Treasury Fund.

Keep3r Token Model

Supply Side: KP3R không giới hạn tổng cung và sẽ được in thêm.

Keep3r in thêm KP3R để trả phần thưởng cho Keepers dựa trên số phí đã thanh toán giao dịch khi thực hiện công việc.

Jobs không cần phải trả tiền cho keepers bằng ETH hoặc tokens mà chỉ cần cung cấp liquidity và nhận số Bonded KP3R tương đương với số KP3R đã cung cấp thanh khoản. Số KP3R này sẽ được Keep3r in thêm (minting).

Demand Side:

Dự án mua KP3R để cung cấp thanh khoản.

Những người nắm giữ KP3R token có thể sẽ được chia sẻ lợi nhuận từ Treasury Fund nếu tham gia voting. Hiện tại, Treasury Funds được thu từ phí thanh toán trực tiếp nhưng trong tương lai có thể sẽ thu phí các sản phẩm khác nằm trong hệ sinh thái của Keep3r.

.

Keep3r Ecosystems

Keep3r được thiết kế như một hệ sinh thái điều phối phi tập trung với mục tiêu rất đơn giản đó là khiến cho việc duy trì dự án trở nên đơn giản hơn.
Một số sản phẩm khác nằm trong hệ sinh thái của Keep3r network:

Metawallet: Là một ví Smart Wallet cho phép giảm phí giao dịch bằng cách batch nhiều giao dịch trong Keep3r Network thành 1 giao dịch. Đồng thời, Metawallet sẽ cho phép người dùng thêm quyền quản lý ví cho người thứ 2.

MetaKeep3r: Cho phép Keepers chuyển đổi Bonded KP3R kiếm được thành ETH ngay lập tức. Bình thường để unbond KP3R phải tốn 14 ngày chờ. Hiện tại chỉ áp dụng cho những keepers có 100 KP3R trở lên.

Keep3rV1Oracles: On-chain Oracles dành cho tất cả các cặp token trên Uniswap.

Uniquote: Hệ thống định giá LPs Token trên Uniswap.

Unihedge: Hệ thống giảm thiểu impermanent loss cho LPs trên Uniswap.

Bên trên chỉ là 1 số sản phẩm nằm trong hệ sinh thái Keep3r, trong tương lai khả năng sẽ có nhiều sản phẩm khác. Nhiều sản phẩm kéo theo phí thu được cao (1). Giả sử số phí thu được sẽ chuyển vào Treasury Funds, như vậy những người nắm KP3R sẽ có lợi.
Thông tin về KP3R token

KP3R là token tiện ích gốc, được sử dụng để:

Thanh toán cho Keepers để thực thi nhiệm vụ

Nhận phí tích lũy từ các khoản thanh toán không phải KP3R

Tham gia quản trị giao thức để quản lý quỹ kho bạc.
Hiện tại, Token KP3R đã được giao dịch ở các sàn giao dịch như Binance, Uniswap (V2), Balancer

Keep3r Early Traction

Keep3r phải giải quyết bài toán con gà, quả trứng. Một bên là Jobs, một bên là Keepers. Nhiều Jobs sẽ thu hút được nhiều Keepers và ngược lại.
Keep3r giải quyết vấn đề này bằng cách tạo lợi ích (incentives) cho cả 2 bên.
Bên Jobs chỉ cần cung cấp liquidity cho KP3R, Keep3r sẽ in thêm Bonded KP3R để Jobs dùng thanh toán cho Keepers (sau khi không cần nữa thì có thể rút thanh khoản và nhận lại KP3R). Như vậy Jobs không bị mất tiền nhưng vẫn có Keepers.
Về phía Keepers, Keep3r sẽ hoàn phí giao dịch bằng KP3R token. Ngoài ra Keepers còn nhận được tiền thanh toán từ Jobs.

Conclusion

Keep3r đang ở trong giai đoạn đầu tiên xây dựng những mảnh ghép cho mạng lưới của mình nhưng những con số đang thể hiện Keep3r đang làm khá tốt (hơn 3000 công việc đã hoàn thành bởi 736 Keepers và 12 Jobs đã được niêm yết trên Keep3r)
Vẫn còn quá sớm để đánh giá là Keep3r đã thành công, nhưng ít nhất Keep3r đã chứng minh được giải pháp của mình là đủ tốt cho các dự án.

CHIA SẼ BÀI VIẾT LÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI BẰNG CÁCH BẤM VÀO CÁC HÌNH MXH DƯỚI

GÕ BẤT KỲ NỘI DUNG BẠN MUỐN TÌM KIẾM VÀO CÔNG CỤ CẢI TIẾN CỦA GOOGLE BÊN DƯỚI:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*